Fra vores først folkeskolens afgangseksamen i 2011 til og med afgangseksamen i 2016 har vi som skolen haft en gennemsnit i de bundne afgangseksaminer på 7,7 - et gennemsnit som ligger over både Københavns kommune og landets gennemsnit.

Gennemsnittet for alle eksaminer for maj/juni 2016 var 8,5.

I de sidste 3 år har vi haft et gennemsnit i engelsk mundtligt på 11,3 - i dansk mundtligt på 10 og i dansk skriftlig på 8,9. Andre år har budt på et gennemsnit på 9,6 i fysik/kemi, 9 i dansk læsning og 8,25 i retstavning samt engelsk mundtligt 2016 med et gennemsnit på 12. 

En undersøgelse, som bygger på tal på afgangseksamenskarakterer fra 2015 fra undervisningsministeriet, viser, hvor gode skolerne i landet er til at løfte eleverne, dvs. hvor gode skolerne er til at udvikle eleverne fagligt. Vi er nr. 1. på Amager – altså den bedste skole på Amager, og vi ligger blandt de ti bedste i København ud af ca. 100 skoler og er blandt de øverste 10 procent i landet ud af ca. 1.350,- skoler.                                                                                                                                          

Vi tror på vores elever og forventer meget af dem.

Se resten af afgangseksamens karaktererne herunder, hvor du også kan se elevernes standpunktskarakterer. Karakterer er jo som vi alle ved ikke alt, så læs endelig elevernes udtalelser under fanen ”udtalelser”, og få et indtryk af hvordan det er og har været at gå på skolen og hvordan, det er gået skolen afgangs elever på deres ungdomsuddannelser.

Find skolens overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser på ministeriet hjemmeside:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/WebReports.aspx?category=ALL&instType=GRS

                                                                             

 

Karakterer: eksamen og standpunkt for 9. klasse.

 

Maj/juni 2016 eksamenskarakterer gennemsnit    Juni 2016  standpunktskarakterer 2016  gennemsnit
Dansk skriftlig 6,5    Dansk  læsning  7
  læsning 9      retstavning  6,4
  retskrivning 6,3      skriftlig fremstilling  8
  mundtlig 9,6      mundtlig  9,3
Engelsk mundtlig 12    Matematik  færdighed  9,4
Samfundsfag Samfundsfag 10,7      problemløsning  8,4
Matematik problemløsning 6      mundtligt  8,9
  færdighedsregning 7,5    Engelsk  mundtligt  9,9
  mundtligt 7,7      skriftlig  11,7
Fysik/kemi Mundtlig 9,5    Fransk skriftlig 9,6
Gennemsnit eksamens karakterer 2016 8,5     mundtlig 9,6
        Fysik/kemi   8
        Biologi   9,3
        Geografi   7,9
        Historie   9,1
        Samfundsfag   9,9
        Idræt   10,9
        Projektopgave   10
             
  eksamens karakterer 2015 gennemsnit       Juni 2015 9. klasse standpunktskarakterer gennemsnit
Dansk  skriftlig  9,7    Dansk  læsning  8,0
   læsning  5,4      retstavning  8,0
   retstavning  7,0      skriftlig fremstilling  8,0
   mundtlig  9,7      mundtligt  8,0
Engelsk  mundtlig  11,7    Matematik  færdigheder  9,6
Fysik/kemi  mundtlig  8,8      problemløsning  9,1
Matematik  problemløsning  6,1      mundtlig  10,0
   færdighed  6,0    Engelsk  skriftlig  10,4
   mundtlig  7,7      mundtlig  10,8
Samfundsfag  mundtlig  7,7    Fransk  skriftlig  8,4
           mundtlig  8,4
Gennemsnit  eksamens karakterer 2015  8,0    fysik/kemi    8,3
         Biologi    8,8
        Geografi   7,5
        Historie   7,8
        Samfundfag   10,0
        Idræt   10,5
             
  eksamens karakter 2014 Gennemsnit    Juni 2014 9. klasses  standpunktskarakterer  gennemsnit
Dansk Skriftlig 10,5    Dansk  læsning  7,6
  Læsning 7      retstavning  8,2
  Retskrivning 8,25      skriftlig fremstilling  8
  Mundtlig 11      mundtlig  7,4
Engelsk Mundtlig 11    Matematik  færdigheder  8,4
Fysik/kemi Mundtligt 7,5      prolemløsning  7
Fransk Skriftlig 5,5      mundtlig  8,6
Matematik Problemløsning 6,25    Engelsk  skriftlig  8,8
  Færdighedsregning 6,25      mundtlig  10,4
Biologi Mundtlig 6,25    Fransk  skriftlig  7,75
           mundtlig  5
Gennemsnit eksamens karakterer 2014 8    Fysik/kemi    7,75
         Biologi    8,25
         Geografi    7,75
        Historie   8,25
        Samfundsfag   9,4
             
             
  eksamens karakter 2013 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 6,7        
  Læsning 4,9        
  Retskrivning 6,2        
  Mundtlig 6,4        
Engelsk Mundtlig 8        
Samfundstfag Mundtligt 8,5        
Geografi Skriftlig 7,5        
Matematik Problemsløsning 7,2        
  Færdighedsregning 7,6        
Fysik/kemi Mundtlig 6,1        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2013 6,9        
             
             
  eksamens karakterer 2012 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 7        
  Orden 7        
  Læsning 7        
  Rerskeivning 5,4        
  Mundtlig 6,4        
Engelsk Mundtlig 9,4        
Fransk Mundtlig 7,4        
Geografi Skriftlig 5,6        
Matematik Problemløsning 7        
  Færdighedsregning 8,2        
Fysik/kemi Mundtlig 8        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2012 7,1        
             
             
  eksamens karakterer 2011 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 11        
  Orden 7        
  Læsning 5,5        
  Retskrivning 6,25        
  Mundtlig 8,25        
Engelsk Mundtlig 8,25        
Historie Mundtlig 9        
Biologi Skriftlig 7,75        
Matematik Problemløsning 4,75        
  Færdighedsregning 7,75        
Fysik/kemi Mundtlig 7,5        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2011 7,55