Undervisningsplaner og mål

Undervisningen i fagene på Øresunds Internationale Skole tilrettelægges, gennemføres og evalueres ud fra samme mål som i folkeskolen. Derfor anvender skolen ”Forenklede Fælles Mål”, som angiver mål, læseplaner mv. for elevernes læring og lærernes undervisning i fagene i folkeskolen.

Den individuelle elevs indlæring og forståelse er i højsæde igennem hele elevens undervisningsforløb i alle fag på skolen. Igennem den individuelle undervisningsplan sikre vi os, at alle elever bliver mødt, der hvor de er, og at alle elever bliver udfordret. Den individuelle undervisningsplan tager naturligt sit udgangspunkt i årsplanen for klassen, som så igen er lavet med afsæt i Fælles Mål.

Planerne for de enkelte fag og klassetrin kan læses via linket til www.emu.dk - EMU er den læringsportal, hvor man under grundskole finder ministeriets planer, vejledninger, regler mv. for undervisningen i 0.-9. kl.

For faget natur og teknik gælder, at det på mellemtrinnet indgår i fagene biologi og geografi.

Skolen står skolen mål med undervisningen i folkeskolen.