Kære alle,

efter en lang tid med netbaseret undervisning, i flere timer hver dag, så fik vi endelig, alle vores skønne elever tilbage i huset til undervisning.

En fornøjelse at se alle igen. Vi er i den heldig position, at vi har mulighed for at huset alle. Eleverne har 27½ klokketimer i huset. De møder mellem 8:15 og 9:15 og går mellem 13:45 og 14:45. Til trods for meget håndvask, skæve møde- og gå tider samt frikvarter, så giver det mange undervisningtimer. Det er vi rigtig glade for, har kunne lade sig gøre.

Vi kan også holde møder i huset, så ring endelig, hvis du ønsker et møde: 32598002. Vi er selvfølgelig altid at træffe via mail og telefon.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Øresunds Internationale Skole 

Velkommen til vores hjemmeside.

Her kan du finde svar på næsten alle spørgsmål vedrørende os. Du er også altid meget velkommen til at ringe og stille spørgsmål  eller for at få en aftale om at møde os og se skolen. 

 

Vi er en mindre skole, som har en stor del individuel undervisning, hvor eleven lærer i eget tempo, hvilket gør, at vi møder eleven, der hvor eleven er. Vi har dansk pensum og mange undervisningstimer i engelsk. Vi har en hverdag med tolerance og god disciplin. Vores faglige niveau er højt, og vi kræver meget af vores elever, hvilket gør, at vores elever afslutter med gode afgangseksaminer. Vi tilbyder god ro og orden samt en tryg hverdag til dit barn.