Priser

 

Prisliste

 

Indmeldelsesgebyr:                                                              kr. 2.400,-

Betaling pr. måned:                                                              kr. 1.275,- 

(Skolebøger og materialer er inkluderet; der kan

 dog være enkelte bøger, der skal betales separat ).

Søskenderabat:

1.    barn pr. måned: kr. 1.275,-

2.    barn pr. måned: kr. 1.050,-

3.    barn pr. måned: kr.    700,-

4.    barn pr. måned: kr.    550,-

Det månedlige beløb betales senest den 1. dag

i måneden, 12 måneder om året.

Skolefritidsordning:

Fuldtid 13:30 til 17:00, pr. måned:                                           kr. 650,-

Deltid, pr. måned:                                                                   kr. 450,-

(5 timer eller mindre pr. uge).