Tilsynserklæring

Øresunds Internationale Skole.

Skolekode: 101 564

Tilsynsførende: Tapio Juhl.

Dato for tilsyn: 02. december 2015.

Undervisningssproget er dansk.

 

Mit tilsyn omfattede 02. december 2015 følgende områder/emner:

Matematik   4. – 5. klasse

Historie       4. – 5. klasse

Musik          0. – 3. klasse


Vurdering af 8. og 9. klasses terminsprøve i skriftligt dansk (2015).
Vurdering af eksamen for 9. klasse (2014 og 2015).
Vurdering af 9. klasse terminsprøve i matematik (2015).
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Breve til forældre, aktivitetsplan og mødeaktivitet for 2015/2016.
En samtale med skolelederen om skolens aktuelle status.


Matematik og historie 4. – 5. klasse. Musik 0. – 3. klasse.

Jeg har sammenholdt årsplaner med de aktuelle lektioner. Der var i alle fag parallelitet og sammenhørighed. Lektioner var vel forberedte, varierende og med motiverede undervisere. Jeg gennemså elevers hefter, grundbøger og øvrige hjælpemidler. Tog også enkelte samtaler med elever om aktuelle lektion og forståelse af emnet.

Vurdering af 8. og 9. klasses terminsprøve i skriftlig dansk (2015).

Jeg har læst elevernes afleveringer igennem. De var alle præget af god formulering, selvstændighed, ortografi og sætningsopbygning. Flere havde – ud af seks opgaver - valgt opgaven ”Krig”. Netop her udviste eleverne modenhed og forståelse for demokratiers ansvar regler.

Vurdering af eksamen for 9. klasse (2014 og 2015).

Et gennemsnit på 8 må vurderes meget tilfredsstillende. Ifølge skolens Nyhedsbrev august 2015 til forældrene, ligger Øresunds Internationale Skole blandt de ti bedste i København og de øverste ti procent af landets skoler. Niende klasses eksamensstandpunkt er siden 2011 vokset fra 7.55 til 8,0 (2015).

Vurdering af 9- klasses terminsprøve i matematik (2015).

Et gennemsnit på 6,3 er ikke overvældende og ligger i tråd med eksamenskaraktererne. Skolen kan imidlertid glæde sig over højere karakterer i øvrige fag og som placerer skolen blandt landets ti bedste.
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg kommer to hele dage på skolen om året. Jeg kan derfor slet ikke udstede garantier – men kun en vurdering. En vurdering der bygger på samtaler med elever. Også når emnet kommer frem i undervisningen, at jeg er opmærksom, evt. stiller spørgsmål. Lærernes holdninger er bestemt også afgørende. Griber de muligheden for en dialog med eleverne? – Ud fra det jeg oplever, har jeg slet ikke grund til bekymring eller påtale.

Breve til forældre, aktivitetsplan og mødeaktivitet for 2015/2016.

Aktivitets- og mødeplan for 2015/2016 er informativ og omfattende. Forældrekontakten, b. la. gennem nyhedsbreve, er ligeledes oplysende og fremstår pænt og læseværdigt.

En samtale med skolelederen om aktuelle status.

Min dag slutter altid med en samtale med skolens lærere og dens leder. Samtalen med lærerne drejer sig om deres lektion med evt. reference til lektionens årsplan. Skolelederen afslutter dagen med en vurdering af status, fremtiden og eventuelle nye udfordringer.
Jeg kan således konkludere, at skolen ud fra en helhedsvurdering giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.


Tapio JuhlTilsynserklæring.
Øresunds Internationale Skole.
Skolekode: 101 564
Tilsynsførende: Tapio Juhl.
Dato for tilsyn: 19. maj 2015.

 Undervisningssproget er dansk.

 Tilsynserklæringen 19. maj 2015 omfatter biologi/geografi, engelsk/musik og samfundsfag. Skolens årsplaner, samt skolens plan for aktiviteter for februar, marts og april 2015. Endvidere have jeg en samtale med skolens leder om skolens almindelige status og udvikling.

1. lektion 0830 – 0930. E-holdet. 14 elever. Biologi/geografi.
Lektionen indeholdt bl.a. øvelser i målinger af jordprøver samt relationer mellem ”forbrænding og ilt”. Lektionens indhold samt tilgængelige og anvendte undervisningsmaterialer havde absolut relevans i forhold til årsplanen.

2. lektion. 0940 – 1045. C-holdet. 14 elever. Engelsk/musik.
Har alene vurderet årsplanen for fagene, hvor der er god relevans. Grundet akutte omstændigheder, fik jeg ikke et fyldestgørende indtryk af lektionen. Så dermed savner jeg grundlag for lektionens sammenhørighed med årsplanen. Det vil jeg gøre ved næste tilsynsbesøg i efteråret 2015.

3. lektion 1245 – 1345. E-holdet. 14 elever. Samfundsfag.
Hovedemnet var ”integration”. Udgangspunktet/oplæget var kildematerialet www.nyidanmark.dk Jeg var ret overrasket over elevernes forståelse, modenhed, evner til at betragte emnet ud fra mange vinkler, deres fordomsfrie betragtninger samt forståelse for ”danske værdier”. Og jeg vil hævde, at jeg næppe i en ”ren dansk” klasse i samme aldersgruppe ville opleve samme fordomsfrie holdninger. Det var både overraskende og glædeligt, men også et bevis på, at skolen behandler emnet ”demokrati og folkestyre” både alvorligt og pragmatisk. –

Jeg kan således konkludere, at skolen efter min bedste overbevisning giver en undervisning, der står mål med, hvad der tilbydes i folkeskolen.


Tapio Juhl