Skolen har ført elever til folkeskolens afgangseksamen fra 2011. Skolen har de sidste 8 år haft et gennemsnit på 8 i afgangseksaminerne - et gennemsnit som både ligger over både Københavns kommune og landets gennemsnit .

 

Igennem de sidste 8 år har gennemsnittet i vores afgangseksaminer været:

Alle mundtlige fag 9,2 

Engelsk mundtligt 11

Dansk mundtligt 9,2

 

Vi tror på vores elever og forventer meget af dem.

Se resten af afgangseksamenskaraktererne herunder, hvor du også kan se elevernes standpunkts-karakterer. Karakterer er jo, som vi alle ved, ikke alt, så læs endelig elevernes udtalelser under fanen ”udtalelser”, og få et indtryk af, hvordan det er og har været at gå på skolen og hvordan, det er gået skolens afgangselever på deres ungdomsuddannelser.

I følge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne skal skolen offentliggøre "Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse". Ved at trykke på dette link, kan du se hvad skolens elever, lavede 3 måneder efter afslutningen af 9. klasse på skolen.

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fEOU_overgang_til_3_mdr&rs:Command=Render&InstNr=101564

 

Karakterer: eksamen og standpunkt for 9. klasse.

 

 Jun-21  Eksamen karakteret  gennemsnit   Juni standpunktskarakterer 2021 gennemsnit
 Dansk  mundtlig  10   Dansk læsning 6
   skriftlig  7     retstavning 7.7
 Matematik    7.7     skriftlig fremstilling 6.2
 Engelsk  mundtligt  11     mundtlig 8.1
 Naturfag    8.5   Matematik færdighed 7.2
 Fysik/kemi skriftlig    8.4     problemløsning 6.4
 Engelsk skriftlig    9.1     mundtligt 6.9
        Engelsk mundtligt 9.6
 Gennemsnit  alle fag  8.8     skriftlig 9.1
   bundne fag  8.2   Fransk skriftlig 8.6
          mundtlig 8.5
        Fysik/kemi   8.1
        Biologi   7.7
        Geografi   8.4
        Historie   8.3
        Samfundsfag   8.6
        Idræt   8
             
        Gennemsnit   7.9
             
             
 Jun-20  Eksamen karakteret  gennemsnit   Juni standpunktskarakterer 2020 gennemsnit
 Dansk  mundtlig  7.3   Dansk læsning 7
   skriftlig  6.8     retstavning 7.1
 Matematik    6.7     skriftlig fremstilling 6.6
 Engelsk  mundtligt  8.6     mundtlig 7.3
 Naturfag    7.8   Matematik færdighed 6.8
 Idræt    8.4     problemløsning 6.7
 Samfundsfag    8.3     mundtligt 6.3
        Engelsk mundtligt 8.6
 Gennemsnit  alle fag  7.7     skriftlig 8.4
   bundne fag  7.5   Fransk skriftlig 7.4
          mundtlig 8.2
        Fysik/kemi   7.7
        Biologi   8.3
        Geografi   7.4
        Historie   7.9
        Samfundsfag   8.3
        Idræt   8.3
             
        Gennemsnit   7.5
               
 Maj/juni 2019 eksamenskarakterer gennemsnit   Juni standpunktskarakterer 2019 gennemsnit
Dansk skriftlig 8.2   Dansk læsning 6.4
  læsning 5.2     retstavning 5.8
  retskrivning 6.4     skriftlig fremstilling 7.6 
  mundtlig 8.8     mundtlig 8.4
Engelsk mundtlig 11.6   Matematik færdighed 9.2
Idræt mundtligt 7.6     problemløsning 7.4
Matematik problemløsning 7.6     mundtligt 8.4
  færdighedsregning 8.8   Engelsk mundtligt 9.4
Naturfag mundtlig 10.8     skriftlig 9.6
Engelsk skriftlig 9.6   Fransk skriftlig 11.2
          mundtlig undefined
Gennemsnit  eksamens karakterer       alle fag 2019 9   Fysik/kemi   9.6
Gennemsnit  eksamens karakterer bundne fag 2019 9.3   Biologi   undefined
        Geografi   9.6
        Historie   9.2
        Samfundsfag   8.4
        Idræt   8.8
        Projektopgave   7.4
              
Maj/juni 2018 eksamenskarakterer gennemsnit   Juni standpunktskarakterer 2018 gennemsnit
Dansk skriftlig 4.6   Dansk læsning 5.8
  læsning 4.4     retstavning 5.5
  retskrivning 5.3     skriftlig fremstilling 6.4
  mundtlig 8.3     mundtlig 8.3
 Engelsk mundtlig 10.2    Matematik færdighed 6.7
Samfundsfag mundtligt 8.3     problemløsning 4.6
 Matematik problemløsning

3.7

    mundtligt 6.5
  færdighedsregning 5    Engelsk undefined 9.3
Naturfag Mundtlig 5.3     undefined undefined
Fysik/kemi  Skriftlig 3.6    Fransk skriftlig 8.7
          mundtlig 8.2
Gennemsnit eksamens karakterer alle fag 2018 6.42    Fysik/kemi   9.6
Gennemsnit  eksamens karakterer bundne fag 2018 6.6   Biologi   10.2
        Geografi   7.3
        Historie   undefined
        Samfundsfag   8.4
        Idræt   10.2
        Projektopgave   7.3
               
Maj/juni 2017 eksamenskarakterer gennemsnit   06-17 standpunktskarakterer 2017 gennemsnit
Dansk skriftlig 8,5   Dansk læsning 7,8
  læsning 7     retstavning 6,3
  retskrivning 5,75     skriftlig fremstilling 7
  mundtlig 9,6     mundtlig 9,8
Engelsk mundtlig 12   Matematik færdighed 6,8
 Historie mundtligt 7,75     problemløsning 6
 Matematik problemløsning 5,5     mundtligt 6,8
  færdighedsregning 6,25   Engelsk mundtligt 9,5
 Naturfag Mundtlig 11     skriftlig 7,8
Fysik/kemi Skriftlig 5,8   Fransk skriftlig 6,8
           mundtlig 6,8
Gennemsnit eksamens karakterer alle fag 2017  7,8   Fysik/kemi   9,8
Gennemsnit eksamens karakterer bundne fag 2017 8,1   Biologi   10,5
        Geografi    9,8
        Historie    7,8
        Samfundsfag    10,5
        Idræt    5,5
        Projektopgave    9,8
             
Maj/juni 2016 eksamenskarakterer gennemsnit    Juni 2016  standpunktskarakterer 2016  gennemsnit
Dansk skriftlig 6,5    Dansk  læsning  7
  læsning 9      retstavning  6,4
  retskrivning 6,3      skriftlig fremstilling  8
  mundtlig 9,6      mundtlig  9,3
Engelsk mundtlig 12    Matematik  færdighed  9,4
Samfundsfag Samfundsfag 10,7      problemløsning  8,4
Matematik problemløsning 6      mundtligt  8,9
  færdighedsregning 7,5    Engelsk  mundtligt  9,9
  mundtligt 7,7      skriftlig  11,7
Fysik/kemi Mundtlig 9,5    Fransk skriftlig 9,6
Gennemsnit eksamens karakterer 2016 8,5     mundtlig 9,6
        Fysik/kemi   8
        Biologi   9,3
        Geografi   7,9
        Historie   9,1
        Samfundsfag   9,9
        Idræt   10,9
        Projektopgave   10
             
  eksamens karakterer 2015 gennemsnit       Juni 2015 9. klasse standpunktskarakterer gennemsnit
Dansk  skriftlig  9,7    Dansk  læsning  8,0
   læsning  5,4      retstavning  8,0
   retstavning  7,0      skriftlig fremstilling  8,0
   mundtlig  9,7      mundtligt  8,0
Engelsk  mundtlig  11,7    Matematik  færdigheder  9,6
Fysik/kemi  mundtlig  8,8      problemløsning  9,1
Matematik  problemløsning  6,1      mundtlig  10,0
   færdighed  6,0    Engelsk  skriftlig  10,4
   mundtlig  7,7      mundtlig  10,8
Samfundsfag  mundtlig  7,7    Fransk  skriftlig  8,4
           mundtlig  8,4
Gennemsnit  eksamens karakterer 2015  8,0    fysik/kemi    8,3
         Biologi    8,8
        Geografi   7,5
        Historie   7,8
        Samfundfag   10,0
        Idræt   10,5
             
  eksamens karakter 2014 Gennemsnit    Juni 2014 9. klasses  standpunktskarakterer  gennemsnit
Dansk Skriftlig 10,5    Dansk  læsning  7,6
  Læsning 7      retstavning  8,2
  Retskrivning 8,25      skriftlig fremstilling  8
  Mundtlig 11      mundtlig  7,4
Engelsk Mundtlig 11    Matematik  færdigheder  8,4
Fysik/kemi Mundtligt 7,5      prolemløsning  7
Fransk Skriftlig 5,5      mundtlig  8,6
Matematik Problemløsning 6,25    Engelsk  skriftlig  8,8
  Færdighedsregning 6,25      mundtlig  10,4
Biologi Mundtlig 6,25    Fransk  skriftlig  7,75
           mundtlig  5
Gennemsnit eksamens karakterer 2014 8    Fysik/kemi    7,75
         Biologi    8,25
         Geografi    7,75
        Historie   8,25
        Samfundsfag   9,4
             
             
  eksamens karakter 2013 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 6,7        
  Læsning 4,9        
  Retskrivning 6,2        
  Mundtlig 6,4        
Engelsk Mundtlig 8        
Samfundstfag Mundtligt 8,5        
Geografi Skriftlig 7,5        
Matematik Problemsløsning 7,2        
  Færdighedsregning 7,6        
Fysik/kemi Mundtlig 6,1        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2013 6,9        
             
             
  eksamens karakterer 2012 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 7        
  Orden 7        
  Læsning 7        
  Rerskeivning 5,4        
  Mundtlig 6,4        
Engelsk Mundtlig 9,4        
Fransk Mundtlig 7,4        
Geografi Skriftlig 5,6        
Matematik Problemløsning 7        
  Færdighedsregning 8,2        
Fysik/kemi Mundtlig 8        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2012 7,1        
             
             
  eksamens karakterer 2011 Gennemsnit        
Dansk Skriftlig 11        
  Orden 7        
  Læsning 5,5        
  Retskrivning 6,25        
  Mundtlig 8,25        
Engelsk Mundtlig 8,25        
Historie Mundtlig 9        
Biologi Skriftlig 7,75        
Matematik Problemløsning 4,75        
  Færdighedsregning 7,75        
Fysik/kemi Mundtlig 7,5        
             
Gennemsnit eksamens karakterer 2011 7,55