November 2018

Vi har haft en god sensommer og et dejligt samt travlt efterår. Eleverne har arbejdet godt og har alle haft fin fremgang. Vi har afholdt mange spændende dage med undervisning ude af klasselokalet.

Vi har bl.a. afholdt to trivselsdage, hvor eleverne lavede mange samarbejdsøvelser. Vi har afholdt to sportsdage, som blev afholdt i Prismen, hvor alle blev udfordret rent fysisk samt fik hygget og leget.

                                                                              

 

Eleverne i 8.-9. klasse var til Ungdommens Folkemøde, hvor de hørte oplæg og besøgte forskellige stande og organisationer. 6.-7. klasse besøgte Roskilde Domkirke i religionstimen, hvor de bl.a. fik en god snak med præsten. Flere klasser har været i det Kongelige Teater og se ballet. Zoologisk Have er også blevet flittigt besøgt både i matematik og natur og teknologi.

De store elever har også afholdt terminsprøver.

    

                                 

                                    8.-9. klasse var i London i 4 dage, de havde en skøn tur og oplevede rigtig meget.

 

                                  

 

 

Velkommen til skoleåret 2018/2019

 

Så fik vi startet året godt op.                                                                                                                                                               

 

Vores skønne elever er vel ankommet, årsplaner er præsenteret for eleverne og undervisningen er i gang.                                 

Vi glæder os til trivselsdage i september og 8.-9. klasse til deres London tur.

 

Vi holder forældreintroduktionsaftener i uge 35 og 36. I år lægger vi ud med forældremøder allerede i sluningen af oktober.

 

Der er igen i år planlagt mange dejlige ture, hvor bl.a. nogen fører til Det kongelige Teater, Zoologisk Have og til diverse museer og til Danse Kapellet i sport.

 

Vi glæder os til et dejligt skoleår.