Juni 2019

Skoleåret 2018/2019 sluttede med klapsalver til vores 9. klasse og deres lærere, for det meget flotte eksamens resultat på hele 9 i gennemsnit. Det blev til mange flotte 12 og 10 taller og mange virkelige flotte gennemsnit, så som: 10,8 i mundtlig naturfag, 8,2 i dansk stil, 8,8 i dansk mundtlig, 9,6 i skriftlig engelsk, 8,8 i matematik uden hjælpemidler og et imponerende 11,6 i engelsk mundtlig. Alle eleverne havde også fået adgang til deres første prioritet af ungdomsuddannelse tidligere på foråret, og alle levede mere end op til deres standpunktskarakterer, med deres eksamenskarakterer. Kæmpe stort tillykke til lærerne og eleverne.

    

Maj og juni har været skønne og travle måneder. Vi har selvfølgelig afholdt sidste skoledag for 9. klasserne, hvor vi traditionen tro havde boldspil mellem lærerne og eleverne, 9. klasserne kastede med karameller, og der blev leget vandkamp.

Ud over mange timer med opgaver og teori i klasselokalerne har skolen afholdt årets anden sportsdag på fortet, en dejlig dag med rigtig meget aktivitet og sved på panden. Eleverne har også været på mange gode ture, så som Louisiana, Statens Museum for Kunst og Zoologisk have.

     

Vi har afholdt en dejlig dimissionsfest for 9. klasserne og deres forældre, hvor vi sendte de glade elever godt afsted.

Alle ønskes en rigtig dejlig sommer, og vi glæder os til et fantastisk skoleår 2019/2020, som starter mandag den 12. august 2019 kl. 8:30.

                              

 

 

April 2019

Så fik vi afholdt vores forårs- sommerfest og sikke en fest og så i 23 grader. Eleverne havde lavet et rigtig flot stykke arbejde, med at sætte op til hele festen, og så leverede de som altid, et super godt show. Der var rigelig med vidunderlig hjemmelavet mad og skønne kager - som vi takker vores forældre for - det smagte super lækkert.

 

 

 

 

Marts 2019

Der er sket meget de sidste 4 måneder. Ud over at elever har tilbragt mange timer med faglig teori og mange øvelser i anvendelse af det lærte, hvor de bl.a. har løst mange opgaver, læst forskellige tekster, skrevet stile, debatteret og set mange dokumentarfilm; har eleverne haft mange temadage og været ude at opleve meget i deres undervisning.

Her et lille udsnit af hvad eleverne har arbejdet med i de sidste fire måneder. Se yderligere på vores facebookside: facebook.com/oresundsinternationaleskole

Traditionen tro har vi afholdt julefest med juleshow, eleverne havde lavet et meget julet show som alle nød.

8.-9. klasse var en tur på Arken, hvor de havde et forløb om Van Gogh. De lavede nogen meget flotte digitale kunstværker, hvor de bl.a. skulle tage billeder fra et af Van Gogh billederne i udstillingen og bruge det i værket.     

                                                                                                        

6.-7. klasse har i religions undervisningen været i Synagoge, og de har haft besøg af ”Din Tro Min Tro”, som er et initiativ fra Københavns kommune, hvor en jøde, en muslim og en kristen kommer på besøg i klassen på samme tid.

0.-5. klasse har været i DR byen til koncert. De så en musikalsk forestilling, der hed ”Den Uendelige Labyrint” hvor spænding, humor og børnene selv var drivkraften.

Til skolevalget i januar havde 8. og 9. klasse besøg af de forskellige ungdomspartier til en god debat.

                                                                                                       

To af klasserne har været i Det Kongelige Teater og set en forestilling bygget over Halfdans Rasmussens digte, en forestilling som bragte meget latter.

                                                                        

Eleverne i 3.-5. klasse havde også glæde af et besøg på Vikingeskibsmuseet i historie undervisningen.

Traditionen tro har vi afholdt Fastelavn, med mange skønne udklædninger.

Zoologisk Have og deres skoletjeneste er blevet besøgt mange gange – altid en succes. Vi glæder os til at besøge de nye pandaer snart. Zoologisk Museet blev også besøgt af 6.7. klasse.

                                                                       

 

Der blev også tid til en hyggelig eftermiddag med forældre på besøg, hvor eleverne viste den kunst frem, de havde fremstillet i undervisningen.

I uge 12 havde vi Temauge hvor hovedemnet var FN´s verdensmål. Alle elever i hele huset arbejdede med FN´s verdensmål i denne uge, vi havde bl.a. Amnesty International på besøg.

 

                                          

I skoleårets sidste kvartal vil eleverne tilbringe mange timer med faglig teori og mange øvelser i anvendelse af det lærte, de vil bl.a. løse mange matematik opgaver, læse forskellige tekster, skrive stile og se mange dokumentarfilm.

0.-7. skal til koncert med Copenhagen Phil i koncertsalen ved forum, vi skal afholde sportsdag og vi skal fejre 9. klasserne på deres sidste skoledag med vandkamp og karameller. Derefter skal 9. klasserne til deres afgangsprøver.

Skolen vil afholde åbent hus for venner og interesserede, følg med på vores facebookside: facebook.com/oresundsinternationaleskole

 

 

 

November 2018

Vi har haft en god sensommer og et dejligt samt travlt efterår. Eleverne har arbejdet godt og har alle haft fin fremgang. Vi har afholdt mange spændende dage med undervisning ude af klasselokalet.

Vi har bl.a. afholdt to trivselsdage, hvor eleverne lavede mange samarbejdsøvelser. Vi har afholdt to sportsdage, som blev afholdt i Prismen, hvor alle blev udfordret rent fysisk samt fik hygget og leget.

                                                                              

 

Eleverne i 8.-9. klasse var til Ungdommens Folkemøde, hvor de hørte oplæg og besøgte forskellige stande og organisationer. 6.-7. klasse besøgte Roskilde Domkirke i religionstimen, hvor de bl.a. fik en god snak med præsten. Flere klasser har været i det Kongelige Teater og se ballet. Zoologisk Have er også blevet flittigt besøgt både i matematik og natur og teknologi.

De store elever har også afholdt terminsprøver.

    

                                 

                                    8.-9. klasse var i London i 4 dage, de havde en skøn tur og oplevede rigtig meget.

 

                                  

 

 

Velkommen til skoleåret 2018/2019

 

Så fik vi startet året godt op.                                                                                                                                                               

 

Vores skønne elever er vel ankommet, årsplaner er præsenteret for eleverne og undervisningen er i gang.                                 

Vi glæder os til trivselsdage i september og 8.-9. klasse til deres London tur.

 

Vi holder forældreintroduktionsaftener i uge 35 og 36. I år lægger vi ud med forældremøder allerede i sluningen af oktober.

 

Der er igen i år planlagt mange dejlige ture, hvor bl.a. nogen fører til Det kongelige Teater, Zoologisk Have og til diverse museer og til Danse Kapellet i sport.

 

Vi glæder os til et dejligt skoleår.