Øresunds Internationale Skole er en forældredreven friskole med undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

I samarbejde med forældrene fremmes elevernes tilegnelse af viden, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Hvor eleverne, når de er færdige med deres skolegang på Øresunds Internationale Skole, er unge mennesker, der har den grundlæggende viden og kunnen, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. En elev, som formår at tilegne sig ny viden om samfundet, og som kan anvende det, de har lært. Eleverne forberedes til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle viden om og respekt for et demokratisk samfund og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

En hverdag med gensidig respekt lærer og elev imellem, hvor man viser eleverne en optimal opførsel, så det er behageligt for alle at være tilstede.

Skolen anvender L. Ron Hubbards studiemetoder i undervisningen i alle fag i skolen. Dette er en integreret del af skolen samt alle elevers og læreres studier. Skolen anvender endvidere L. Ron Hubbards undervisningspædagogik.