Vedtægter

Godkendt af generalforsamling og bestyrelse den 11. april 2008.

Godkendt af Undervisningsministeriet den 20. maj 2008 (oprindelige vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet den 06. juni 2003).

Offentliggjort på hjemmesiden 2008.