Fagudbud

 

Skolens fagudbud

 

Bh. - 9. klasse: Dansk, regning/matematik, idræt, dansk som andetsprog og specialundervisning som behøvet. 

1. - 9. klasse: Engelsk.

Bh. - 7. klasse: Musik.

Bh. - 8. klasse: Kunst. 

4. - 7. klasse: Håndværk og design samt madkundskab. 

Bh. - 5. klasse: Natur/teknik. 

4. - 9. klasse: Historie. 

6. - 9. klasse: Biologi, geografi, fransk, fysik/kemi og samfundsfag. 

6. eller 7. klasse: Religion.

  

Folkeskolens afgangsprøve tilbydes efter 9. klasse, dog ikke i kristendom da skolen ikke underviser i kristendomskundskab.

  

Seksualundervisning er en del af undervisningen ved skolens sundhedsplejerske og i biologitimerne. 

  

Færdselslære udføres af det besøgende færdselspoliti og gennem natur og teknikundervisningen på skolen.  

Skolen vil som minimum i samfundsfag gennemgå FN´s menneskerettigheder i undervisningsforløbet i 7.- 9. klasse, hvor eleverne skal forstå vigtigheden af opfyldelse af menneskerettighederne for at opnå lighed og frihed for alle i et demokratisk samfund. 

I samfundsfag vil eleverne også direkte lære om det danske samfunds demokratiske opbygning, om grundloven og om folketinget.