Undervisningsplaner og mål

Undervisningen i fagene på Øresunds Internationale Skole tilrettelægges, gennemføres og evalueres ud fra samme mål som i folkeskolen. Derfor anvender skolen ”Forenklede Fælles Mål”, som angiver mål, læseplaner mv. for elevernes læring og lærernes undervisning i fagene i folkeskolen.

Den enkeltes elevs indlæring og forståelse er i højsæde igennem hele elevens undervisningsforløb i alle fag på skolen. I dansk, engelsk og matematik har den enkelte elev, i en del af undervisningen helt individuelle undervisningsplaner, derigennem sikre vi os, at alle elever bliver mødt, der hvor de er, og at alle elever bliver udfordret. Den individuelle undervisningsplan tager naturligt sit udgangspunkt i årsplanen for klassen, som så igen er lavet med afsæt i Fælles Mål.

Planerne for de enkelte fag og klassetrin kan læses via linket til www.emu.dk - http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer EMU er den læringsportal, hvor man under grundskole finder ministeriets planer, vejledninger, regler mv. for undervisningen i 0.-9. kl.

Da skolen starter historie i 4. klasse og fransk i 6. klasse samt har biologi, geografi fra 6. klasse samt afslutter natur og teknologi i 5. klasse, er målsætningerne for de fag rykket i henhold til dette, men målene og timerne er alt i alt det samme.

For faget natur og teknologi gælder det, at det på mellemtrinnet indgår i fagene biologi og geografi.

Skolen står skolen mål med undervisningen i folkeskolen.