Undervisningsmiljøvurdering

 

Hvert 3. år laver skolen en undervisningsmiljøvurdering, den sidste blev afsluttet i 2012 og den nyeste blev afsluttet i 2016. Når undersøgelsen er lavet, bliver der holdt en samtale med eleverne for at se på, hvordan de forskellige emner kan bearbejdes og/eller hvad der skal til, for at holde de gode områder ved lige. Skolen har en målsætning om, at der hvert år skal afholdes mindst en dag, hvor trivsel er på skemaet. Et tema som der arbejdes med hver dag, men målsætningen er specifikt at sætte fokus på det mindst en dag om året.

Vi har de sidste 3 år haft to dage hvert år, hvor der er blevet afholdt trivselsdage på skolen. Eleverne 8.-9. klasse planlægger og afholder disse dage. Det er gået godt og eleverne får samarbejdet og leget på tværs af klassetrinene.

 

                                                                       

Vores undersøgelse i 2016 viste, at der er mange ting som virkelig går rigtig godt og, at der er ting som kan forbedres. Undersøgelsen viste bl.a., at vore elever føler sig trygge, er glade for deres klasser, at de føler, de hører til i skolen og at deres lærere hjælper dem med at lære på måder, som virker godt.

Vi skal fortsætte med at arbejde med de ting, der virker, fra sidste vurdering så som: At rose eleverne, tid til konfliktløsning så eleverne føler, at det er vel håndteret, være opmærksom på årsagen til fravær og hjælpe eleverne med lektiestyring.

                                                               

 

Som noget nyt har vi besluttet, at hver klasselærer en gang om året laver en lille undervisningsmiljøundersøgelse i deres egen klasse, dette for at tage temperaturen på klassen og få rettet op på eventuelle ting der ikke fungerer optimalt.

Den nye undersøgelse viste også at vi skal være opmærksomme på at lærerne husker at lufte ud i timerne og i pauserne.

Der skal også arbejdes på, at skolen holdes pæn og ordentlig hele tiden så ingen blyantspidsen på gulvet, ingen papirer og ler på gulvet, ingen håndklædeark på gulvet på toilettet.

At vi sammen med eleverne planlægges, hvordan de ønsker at vægge og andet skal dekoreres.

Bygningen bliver set igennem mindst en gang i året igennem skolens APV arbejde. Hvis der er sikkerheds- og eller sundhedsforhold der skal korrigeres, bliver de korrigeret med det samme.

Næste vurdering laves i 2019